Birleşim Plastik Amb. San. Tic. Ltd. Şti.

Birleşim Plastik; 20 yıldan beri özellikle tekstil sektörüne plastik poşet üretimi olarak hizmet vermektedir. Tekstil sektörünün gereksinimlerini ( Termin, Kalite, Hız, Markalaşma vb... ) çok iyi bilmekteyiz.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünler;

Mağazalara özel baskılı torba - poşet, çöp poşetleri baskılı ve baskısız, shring naylonları baskılı ve baskısız, takviyeli mağaza poşeti, ağır hizmet torbaları, ambalaj torbaları ve özel imalat üretimlerini gerçekleştiren BİRLEŞİM PLASTİK, müşterilerine ürün ve hizmet olarak en iyiyi sunmayı amaçlamaktadır.

Hedefimiz, firmamızı uluslararası boyutta, kalite, fiyat ve verimlilik açısından rekabet edebilir seviyede mal üretebilen, müşteri memnuniyetini en ön planda tutan ve sürekli gelişen bir sanayi kuruluşu haline getirmektedir.

En önemli ürünümüzün KALİTE olduğunu benimseyerek, KALİTE' nin kontrolü yerine üretimini hedefledik. Bu nedenle üretim projesini girişten çıkışa kadar planlayıp önleme çalışmalarına ağırlık vererek KALİTE' nin üretim sırasında doğmasını sağlayacağız.

Firmamızda, görevli her personel kendinden bir önceki prosesin müşterisi olarak tanımlanmıştır. Kaliteden her personel birinci dereceden sorumludur ve amacımız problemleri çözmek değil, kaynağında önlemek ve yok etmektir.

Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştıracağız, sürekli onları destekleyerek, kalite iyileştirme geliştirme çalışmalarına katılmalarını sağlayarak onları teşvik edeceğiz.

Hedefimiz koşulsuz müşteri memnuniyeti ve sürekli geliştirme olduğundan, çalışmalarımızdan asla tatmin olmayarak, daima daha iyiyi ve hatasızı arayacağız.


Misyonumuz


Bütün müşterilerimiz için en uygun fiyatla, kaliteli ürünleri sunarak, müşterilerimize en yüksek katma değeri sağlamaktır. Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşterilerimizin talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak.


Vizyonumuz


Müşteri odaklı yaklaşım, hızlı tedarik, kaliteli ve düşük maliyet ile birlikte sektöre sürekli değer katan bir şirket olmak. Profesyonel ve güvenilir çözümlerle müşterilerimize beklentilerinin ötesinde hizmet sunarak büyümeyi arttırmak.


Kalite Politikamız


Şunu çok iyi biliyoruz ki, kalite verimlilik demektir; son teknoloji ürünü araç-gereçlerle üretim yapmaktır.

Kalite esneklik demektir; müşteri taleplerini karşılamak değişmeyi göze almaktır. Kalite bir yatırımdır; uzun dönemde bir işi doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur.

Günümüzde değişim, varolmanın ve ayakta kalabilmenin tek şartıdır. Bizlerde “değişmeyen tek şeyin değişim” olduğunun bilinciyle, sürekli kendimizi yenileyerek, gelişen teknolojiyi üretimimizin her aşamasında kullanmaya çalışmaktayız.

Kalitede sürekliliği sağlamak için; doğru, çabuk ve güvenilir hizmeti ilk defada vermeyi, her koşulda müşteri memnuniyetini sağlamayı, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasında sürekli iyileştirmenin yapılmasını gerçekleştiren BİRLEŞİM PLASTİK, tüm ürünleriyle ilgili ayrıntılara eğilmektedir.


Sosyal Sorumluluk Politikamız


Kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza, topluma ve çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz. Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız.

İnsan hakları ve küresel ilkeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz, tüm ülkelerin yasalarına uygun olarak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını tam olarak yerine getiririz. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız kapsamında tüm faaliyetlerimizi yönlendiririz. İnsancıl, cana yakın ve mütevazi yaklaşımımız ile çalışanlarında birbirlerine karşı davranışlarını bu yönde teşvik ederiz. Takım çalışmasını ve işbirliğini destekler; çalışkan, disiplinli, titiz ve sabırlı olmayı özendiririz. Kurum içinde ve kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde; çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır. Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

Çalışanlarımızın ‘’ Sağlıklarının Korunması için ‘’ faaliyetlerimiz kapsamında gereken tüm önlemleri alır, Sağlıklı Yaşam Programları gerçekleştirerek katılımı destekleriz. Tüm faaliyetlerimizin Çevresel Gerekliliklerini, Çevre Politikamız kapsamında en üst düzeyde gerçekleştiririz. Çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı yönlendiririz. Çevresel Etkilerin Azaltılmasını, Enerji ve Doğal Kaynakların Korunmasını; Ürün ve Proses tasarımlarımızda, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz ve sürdürülebilir bir dünya için en önemli görevlerimizden birisi olarak kabul ederiz.

Sosyal Sorumluluğumuz çerçevesinde; yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması; Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve işbirliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz ve öncelikli iş hedefimizdir. Sosyal konularda farkındalığın arttırılmasını eğitim programlarımız ile destekleriz.


Yönetim ve Personel


Eğitimli uzman personele sahip olan firmamızda, yüksek kalitede ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda üretim gerçekleştirmekteyiz. Yönetimden üretime tüm birimlerdeki koordinasyon ile daima en iyiyi üretmeye gayret etmekteyiz.

Personelimiz, işe alındığı anda hizmet içi eğitime tabi tutulmakta, burada öğrendiklerini zamanla tecrübe ile birleştirmekte ve sonuçta en mükemmele ulaşmaktadır. Firmamızda sürekli eğitim esastır. Bu sayede bilgiler hem taze tutulmakta, hem de hızla gelişen ve değişen teknoloji anında öğrenilmektedir.

Ayrıca yapılan fuarları yönetici ve üretici kadromuzla takip ederek sektördeki değişimleri yakından takip etmekteyiz.


Kaliteli ürün ve hizmet anlayışı temel ilkemizdir. Sektörün ihtiyaçlarına teknik ve kaliteli çözümler üretmek için çalışıyoruz.


Firmamızdan Kareler